Veikala noteikumi un nosacījumi

Правила и условия магазина

Terms and conditions of the store

Visi materiālie līdzekļi ir brīvprātīga iemaksa labdarības fondā izmantošanai atbilstoši organizācijas mērķiem.

Все материальные средства являются добровольным взносом в благотворительный фонд для использования в соответствии с целями организации.

All material resources are a voluntary contribution to a charitable foundation for use in accordance with the goals of the organization.