Maksājumi - Платежи - Payments

Intеrmеdia BiedrīЬа

Reg. [40008171962]

IBAN: [LV05PARX0016228530001]

SWIFT: [PARXLV22]

AS "Citadele banka"