Visās konkursu un festivālu producentu centra „Impresa” nolikums

MĒRĶI UN UZDEVUMI
Jauno talantu meklēšana, popularizēšana un veicināšana.
Izveidot bērniem un jauniešiem radošas saskarsmes iespēju.
Salīdzināt savu meistarības līmeni ar citiem dalībniekiem, saņemt speciālistu novērtējumu.
Dalībnieki: solisti un kolektīvi vecumā no 4 līdz 35 gadiem.
Žanri: vokāls, horeogrāfija, cirka māksla, teātris, modes teātris, instrumentāla mūzika.

 1. VOKĀLAIS KONKURSS
  Dalībnieki: solisti, dueti, trio, ansambļi, kori.
  Nominācijas: pop, tautas, autordziesma, džeza, pop-rock, akadēmiskais vokāls.
  Vecuma kategorijas: līdz 6 gadiem, 7-9 gadi, 10-13 gadi, 14-17 gadi, 18-35 gadi.
  Uzstāšanos ilgums līdz 3 minūtēm.
  Vērtēšanas kritēriji: intonācijas tīrība un skanējuma kvalitāte, meistarība, repertuāra atbilstība izpildītāja spējām un vecuma kategorijai, skatuves tēls.
  Dalībnieki var pieteikt vienu vai vairākas nominācijas.
  isi dalībnieki dzied dzīvajā izpildījumā, ar fonogrammas pavadījumu „-1 vai mūzikas instrumenta pavadījumā (sintezators u.t.t.), vai A-capella.
  Uzstāšanos laikā ir atļauta fona dejošana.
 2. HOREOGRĀFIJAS KONKURSS
  Dalībnieki: solisti, dueti, trio, kolektīvi.
  Nominācijas: Klasiskā horeogrāfija, Neoklasiskā horeogrāfija, Deju šovs, Bērnu deja (līdz 12 gadiem), Eksperimentāla deja, Sporta horeogrāfija, Mūsdienu horeogrāfija (jazz, modern,neoklasika, kontemporari, neo-folk, afro u.c.), Estrādes horeogrāfija, Tautas horeogrāfija, Tautas deju stilizācija, Ielu deja ( hip-hop, haus, tehno, disko, break-dance u.c), Balles deja
  Vecuma kategorijas: līdz 6 gadiem, 7-9 gadi; 10–13 gadi, 14-17 gadi, 18-35 gadi, jaukta profesionāla
  Uzstāšanos ilgums līdz 3 minūtēm.
  Vērtēšanas kritēriji: plastika, sinhronizētas kustības, meistarība, izvēlētā repertuāra atbilstība skatuves tēlam un numura iestudējumam
  Dalībnieki var pieteikt vienu vai vairākas nominācijas
 3. CIRKA MĀKSLAS KONKURSS
  Dalībnieki: bērnu un jauniešu cirka studijas un mācību iestādes.
  Nominācijas: akrobātika, klaunāde, vingrošana, kaučuks, ekvilibristika, žonglēšana, šovs ar priekšmetu, iIlūzija.
  Vecuma kategorijas: 7–9 gadi, 10–13 gadi, 14–17 gadi, 18-35 gadi.
  Uzstāšanos ilgums līdz 3 minūtēm.
  Vērtēšanas kritēriji: izpildījuma meistarības līmenis, meistarība, skatuviskums (plastika, tērps, izpildījuma kultūra), radoša pieeja repertuāra izvēlē, programmas māksliniecisks noformējums (rekvizīts).
 4. TEATRĀLAS MĀKSLAS KONKURSS
  Dalībnieki: skolu teātri, bērnu un jauniešu teātri, teātra kolektīvi, studijas un apvienības.
  Nominācijas: muzikālais (mūzikls, balets, opera) teātris, drāmas teātris, leļļu teātris, plastikas un pantomīmas teātris, ielas teātris, parodiju teātris
  Vecuma kategorijas: līdz 10 gadiem, 11–13 gadi, 14–17 gadi, 18-35 gadi
  Uzstāšanos ilgums līdz 15 minūtēm.
  Dalībnieki var pieteikt vienu vai vairākas.
  Vērtēšanas kritēriji: artistisms, skatuviskums, radoša pieeja repertuāra izvēlē, programmas māksliniecisks noformējums (rekvizīts).
 5. MODES TEĀTRA KONKURSS
  Dalībnieki: modes teātri, modes skolas un studijas, mācību iestādes, kā arī citi apģērbu modelēšanas un projektēšanas apvienības.
  Vecuma kategorijas: līdz 10 gadiem, 11-13 gadi, 14-17 gadi, 18-35 gadi
  Uzstāšanos ilgums līdz 5 minūtēm.
  Dalībnieki demonstrē autora kolekcijas par jebkuru tēmu.
  Dalībnieki var pieteikt vienu vai vairākas.
  Vērtēšanas kritēriji: ideja, kompozīcijas koptēls, režijas risinājuma oriģinalitāte, iespaidīgums, mākslinieciskais izpildījums, muzikālais noformējums.
 6. INSTRUMENTĀLĀS MŪZIKAS IZPILDĪTĀJU KONKURSS
  Dalībnieki: solisti, mazās formas (dueti, trio, kvartets, kvintets), ansambļi (līdz 12 cilvēkiem), orķestri.
  Nominācijas: klasiskā mūzika, tautas mūzika, klasiskā mūzika mūsdienu aranžējumā, džeza, mūsdienu mūzika
  Instrumenti: stīgu instrumenti,klavieru mūzikas instrumenti, pūšamie instrumenti, sitamie instrumenti, tautas instrumenti
  Vecuma kategorijas: 7 – 9 gadi, 10 – 13 gadi, 14 – 17 gadi, 18 – 35 gadi, jaukta
  Uzstāšanos ilgums: solisti – līdz 3 min.; dueti -, trio, ansambļi – līdz 4 min., orķestri līdz 10 min.
  Dalībnieks vai kolektīvs var pieteikt vienu vai vairākas nominācijas.
  Kolektīva vecuma grupu nosaka vidējais dalībnieku vecums.
  Nav pieļaujama izpildāmās programmas pārsniegšana pēc noteikta stāvokļa hronometrāžas.
  Orķestris no 13 cilvēkiem – pedagogiem ir atļauts uzstāties kopā ar orķestri, bet ne vairāk kā 15% no kopējā dalībnieku skaita.
  Vērtēšanas kritēriji: intonācijas tīrība, izpildījuma meistarība, kopēja māksla kultūra
 7. FESTIVĀLA PROGRAMMA (ĀRPUS KONKURSA PROGRAMMA)
  Dalībnieki: konkursanti
  Nominācijas: jebkura konkursa nominācija.
  Konkursu dalībniekiem ir dota iespēja uzstāties uz lielas skatuves.
  Iesniedzot pieteikumu, anketā sadaļā “nominācija” norādiet “festivāla programma”.

ŽŪRIJA
Producenti, specializēto izglītības iestāžu pedagogi, mākslas kolektīvu un radošo organizāciju vadītāji, kultūras un mākslas darbinieki. Profesionālā žūrija veidojas pēc žanriem.
Žūrijas lēmums netiek apstrīdēts.
Dalībnieku uzstāšanos vērtē 10 baļļu sistēmā.
Žūrijas loceklis nevērtē dalībnieku, gadījumā, ja viņš ir dalībnieka vadītājs vai pedagogs.

DĀVANAS UN BALVAS:
Sertifikāti dalībai kādā no IMPRESA producentu centra konkursiem; dāvanas no sponsoriem un festivāla organizētājiem, skatītāju simpātiju balva, balva Dzintara balss, balva par ieguldījumu starptautisku kultūras attiecību veicināšanu, balva par labāko horeogrāfiju, balva par augstu izpildījuma līmeni, balva par aktiermeistarību un artistiskumu.
Balvu fonds 500 eiro tiek piešķirts un sadalīts pēc žūrijas un orgkomitejas lēmuma.

DALĪBNIEKU APBALVOŠANA
Vietas un apbalvojumus piešķir dalībniekiem katrā kategorijā un vecuma grupā, pamatojoties uz rezultātu, kuru veido piecu žūrijas pārstāvju vērtējums, saskaņā ar šādu skalu:
Grand Prix – 50 balles
1 vieta – 45-49 balles
2 vieta – 44-40 balles
3 vieta – 39-35 balles
Diploms par dalību – 34 balles un zemāks
Grand Prix tiek piešķirts uzvarētājam katrā foruma konkursā.
Grand Prix var netikt piešķirts, ja dalībnieki nav savākuši augstāko baļļu skaitu.
Ir pieļaujama balvas vietu dublēšana, pamatojoties uz konkursa rezultātiem un žūrijas lēmumu.
Žūrijas lēmuma strīdu gadījumā orgkomitejai ir + 1 balss.

KONKURSA PRASĪBAS
Nepieciešams atsūtīt dalības pieteikumu uz e-pastu, numura muzikālais pavadījums (fonogramma), vokālistiem fonogrammas pavadījumu „-1”; radošu biogrāfiju; 1-2 fotogrāfijas foruma bukletam (elektroniskā veidā JPG formātā); interneta saiti uz video ar dalībnieku uzstāšanos;
Apmaksāt 30% no kopsummas 3 dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas.

PAPILDUS INFORMĀCIJA
Tehniskās prasības (mikrofoni, statīvi, rekvizīts) jāsaskaņo ar organizācijas komiteju vienlaikus ar pieteikuma atsūtīšanu.
Numurā var piedalīties līdz 30% vecāku vai mazāku vecuma kategorijas dalībnieku. Precīzs pasākumu grafiks būs pieejams pie organizācijas komitejas 4 dienas pirms konkursa sākuma.
Pieteikuma iesniegšana konkursā nozīmē piekrišanu konkursa nolikumam un sniegtas informācijas ticamības apstiprinājums.

AUTORTIESĪBAS
Piesakoties un piedaloties konkursā, izpildītāji piekrīt uz savu priekšnesumu un citu pasākumu fotografēšanu, filmēšanu un audio ierakstīšanu un nodod radušās autortiesības konkursa organizatoram.

FINANŠU NOTEIKUMI
Izdevumus, kas ir saistīti ar medicīnas apdrošināšanu un uzturēšanos Latvijā, ceļa izdevumus, sedz dalībnieki vai arī organizācija, kas sūta dalībnieku uz konkursu.