2018. 8. — 11. februāris
Starptautiskais konkurss-festivāls izpildītāju instrumentālās un vokālās mūzikas
BALTIC LYRE 2018

Nolikums

Starptautiskais konkurss-festivāls izpildītāju instrumentālās un vokālās mūzikas Baltic Lyre notiks no 8. līdz 11. februārī par vienu no eiropas kultūras galvaspilsētām pilsētā Rīga, Latvija.

Programmā starptautiskā konkursa-festivāla: pm tikšanās, konkursi, meistarklases, ekskursijas, внеконкурсная programma.

Konkurss-festivāls sastāv no instrumentālās mūzikas un akadēmiskā vokāla.

Norises datums konkursos: 10.02.2018.

Norises vieta: koncertzāle “Maskavas Nama” (Rīga, Marijas iela 7).

Organizators: producentu centrs Impresa”, Rīga, Latvija.

Tālrunis: +371 22130815. Mājas lapa: www.impresa.lv

Mērķis un uzdevumi konkursa:

1. Apzināt un veicināt apdāvināto mūziķu un izpildītāju
2. Veicināta talantīgus dalībniekus, programmām, starptautisko sadarbību
3. Popularizēt akadēmisko žanru
4. Izveidot radošo kontaktu
5. Meistarības demonstrēšana
6. Stiprināt un veicināt draudzības saites
7. Iepazīšanās ar kultūru un vēsturi Rīgas

Dalībnieki

Konkursā var piedalīties skolēni, mācību iestādes, mūzikas skola, bērnu mākslas skolu, vidējo speciālo mūzikas izglītības iestāžu, jaunrades centri, augstskolu studenti un pašdarbības kolektīvi vecumā no 7 līdz 30 gadiem.

Bērnu kolektīvu piedalīšanos pieaugušo mūziķiem līdz 20% no kopējā dalībnieku skaita.

Konkursa nominācijas un vecuma kategorijas

1. Instrumentālā mūzika

Dalībnieki: solisti, dueti, trio, kvarteti, квинтеты, ansambļi, orķestri.

Instrumenti:

— Stīgu instrumenti
— Taustiņinstrumenti
— Tauriņi niedres instrumenti
— Pūšamie instrumenti
— Sitamie instrumenti,
— Tautas instrumenti
— Смычковые instrumenti
— Elektroniskie mūzikas instrumenti

Konkursa nominācijas:

— Klasiskā mūzika
— Tautas mūzika
— Mūsdienu mūzika
— Jazz

Vecuma kategorijas:

A — līdz 6 gadiem
B — 7-9 gadi
C — 10-13 gadi
D — 14-17 gadiem
E — 18 gadi un vecāki
F — jauktā grupa

Piezīme: piederība vecuma kategorijās nosaka pēc vidējā vecuma dalībnieku.

PRASĪBAS PROGRAMMAI

Konkursa dalībniekiem jāsagatavo 1 darbs uz vienu vai vairākas nominācijas, kas ilgst:

Solo, dueti, trio, kvartets un kvintets, ansamblis – līdz 3,5 minūtes.
Orķestris – līdz 5 minūtēm.

Nav pieļaujama pārsniegšana noteikta pēc stāvokļa hronometrāžas izpildāmā programma. Pārsniedzot laiku, kas atvēlēts stāvoklī, lai darbības programmu, organizācijas komiteja vai žūrijai ir tiesības pārtraukt priekšnesumu un samazināt vērtējumu.

Mūzikas instrumentu un nošu turētāji dalībnieki atved līdzi un jāuzņemas visas izmaksas, kas saistītas ar transportēšanu.

2. Vokālā mūzika

Dalībnieki: solisti, dueti, trio, kvarteti, квинтеты, ansambļi, kori.

Vecuma kategorijas:

A — līdz 6 gadiem
B — 7-9 gadi
C — 10-13 gadi
D — 14-17 gadiem
E — 18 gadi un vecāki
F — jauktā grupa

Piezīme: piederība vecuma kategorijās nosaka pēc vidējā vecuma dalībnieku.

Nominācijas:

Opera
— Opereti, mūzikls
— Jazz
— Romans
— Tautas dziesma

PRASĪBAS PROGRAMMAI

Konkursa dalībniekiem jāsagatavo 1 darbs uz vienu vai vairākas nominācijas, kas ilgst 3,5 minūtes.

Nav pieļaujama pārsniegšana noteikta pēc stāvokļa hronometrāžas izpildāmā programma. Pārsniedzot laiku, kas atvēlēts stāvoklī, lai darbības programmu, organizācijas komiteja vai žūrijai ir tiesības pārtraukt priekšnesumu un samazināt vērtējumu.

Lai pavadījumā pieejams klavieres. Var izmantot citus instrumentus, lai eskorts, kā arī fonogramma. Ja nepieciešams, mikrofoni skaņu, balsu un instrumentu. Iespējams uzstāšanās a capella.

Mūzikas instrumentu un nošu turētāji dalībnieki atved līdzi un jāuzņemas visas izmaksas, kas saistītas ar transportēšanu.

Žūrija

Starptautiskās žūrijas komisijas sastāvā ietilpst producenti, pasniedzēji specializēto izglītības iestāžu vadītāji, radošo kolektīvu un organizāciju, kultūras darbinieki un mākslas.
Uzstāšanās dalībniekiem tiek vērtētas desmit baļļu sistēmā
Žūrijas loceklis nevērtē dalībnieka, gadījumā, ja viņš ir vadītājs vai pedagogs dalībnieku.

Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un to nevar mainīt.

Vērtēšanas kritēriji uzstāšanās:

1. Repertuāra atbilstība konkursa prasībām, un ar savu augsto izpildījuma iespējām dalībnieka
2. Kultūra un tehnika (izpildes atbilstību noteiktajām likmēm, stila īpatnībām, intonācijas tīrība un skaņas kvalitāte, meistarība)
3. Atklāšana veida satura darbus; izteiksmīgumu un emocionālo sniegumu (saskaņā ar iecerēm autora, bez teksta stabiņi)
4. Kopējo māksliniecisko iespaidu
5. Iekārtas atbilstības uzstāšanās normām koncerta prakses (instrumenta uzstādīšana, koncertzālē izskatu, uzvedības kultūra)

Vērtēšana konkursa uzstāšanās:

Novērtējums tiek izrakstīts pēc 10 ballu skalā katru žūrijas locekle.

Novērtēšanas summējas un tiek parādīts vidējais rādītājs.

10 punkti – Grand prix
8-9 balles – I vieta
7-8 balles – II vieta
6-7 balles – III vieta
1-5 punkti – diploms par piedalīšanos

Dalībnieku apbalvošana:

1, 2, 3 vietas tiek piešķirtas katrā nominācijā un vecuma grupā.

Pēc žūrijas komisijas lēmuma ir atļauts dublēšanos godalgoto vietu (divas pirmās vietas, otrās un tā tālāk).

Grand Prix tiek piešķirts solists vai kolektīvam neatkarīgi no nominācijas un vecuma kategorijas, vokālajā konkursā un инструментальном konkursā.

Grand Prix iespējams, nav piešķirts, ja dalībnieki nav ieguvušas vislielāko punktu skaitu.

Gadījumā, ja strīdīgus jautājumus, novērtējot žūrija, organizācijas komiteja ir +1 balss.

Visi dalībnieki saņem diplomus, saskaņā risinājums žūrija kausus un medaļas.

Naudas balvas un speciālās balvas

Konkursa balvu fonds ir 1000 eiro ir:

— Naudas sertifikātus par dalību vienā no konkursiem продюсерского centra Impresa par 2018
-2 sertifikātu par summu 200 eiro
-4 sertifikāts par summu 100 eiro
-4 sertifikāts par summu eur 50
— Speciālās balvas un dāvanas no festivāla organizatoriem un atbalstītājiem

Balvu fonds tiek sadalīts, balstoties uz žūrijas lēmumu un rīcības komitejas.

Konkursa prasības

Lai piedalītos konkursā, nepieciešams iesniegt pieteikumu par vienu vai vairākas nominācijas.

Lai piedalītos festivālā, ir nepieciešams:

— nosūtīt pieteikumu dalībai līdz 10 janvāris 2018
— atsūtīt radošo biogrāfiju
— atsūtīt fotogrāfiju (elektroniskā formātā (JPG)
— samaksāt reģistrācijas maksu uzreiz saņemot apstiprinātu savu dalību

Papildus informācija

Mainīt nosolīto numurs mazāk, kā 10 dienas pirms konkursa aizliegts.

Tehniskās prasības (mikrofoni, plaukts, aksesuārus) ir nepieciešams saskaņot ar organizatoru iesniedzot pieteikumu.

Numurā ir atļauts piedalīties līdz 30% izpildītāju vairāk jaunākā vai vecākā vecuma kategorijā.

Precīzu grafiku pasākumu var saņemt оргкомитете 5 darba dienas pirms konkursa.

Piešķiršana konkursam, jūs piekrītat noteikumiem un nosacījumiem šo situāciju.

Autortiesības

Iesniedzot pieteikumu un piedaloties konkursā Baltic Lyre, izpildītāji piekrīt ar foto un video, kā arī audio ieraksts viņu uzstāšanos uz skatuves un citos pasākumos konkursa un nodod iespējamie autortiesības konkursa organizatoram.

Finanšu nosacījumi

Izdevumus, kas saistīti ar caurbraucot, veselības apdrošināšana un uzturēšanos Latvijā, dalībnieki veic uz sava rēķina vai rēķina organizācijas, tehnoloģiskās dalībnieku konkurss.

Ārvalstu dalībnieku rīcības Komiteja palīdz vīzu noformēšanu uz Latviju, rezervē viesnīcu, īsteno transfērs un ekskursija pa Rīgu.

Lai noformētu ielūgumu, lūgums iepriekš jāatsūta precīza informācija par dalībnieku un veikt avansa maksājumu 30% apmērā no kopējās summas!

Jautājumi, неосвещенные ar šo konkursa Nolikumu, risina organizācijas komiteja individuāli. Ja rodas jautājumi, kā arī komentārus un ierosinājumus par konkursa norisi, vadītāji (pedagogi) ir tiesības nosūtīt rakstisku pieprasījumu uz e-pasta adresi organizācijas komiteja.

Kontakti продюсерского centra Impresa:
Tālrunis: +371 22130815
Web: www.impresa.lv