Starptautiskais klasiskās mūzikas izpildītāju konkurss-festivāls

„BALTYC LYRE”

2017. gada 9.-12. novembrī

Koncertzāle “Maskavas Nams”, Marijas iela 7, Rīga, Latvija

Mūzika – ir domas, prieka un iedvesmas avots!

Cienījamie konkursanti, pedagogi un producenti!

Organizators: producentu centrs „Impresa” ir vairāk nekā 20 gadu pieredzi starptautiskos konkursu un festivālu rīkošanā, aicina Jūs piedalīties Starptautiskajā klasiskās mūzikas izpildītāju konkurss-festivālā „BALTIC LYRE 2017”, kurš notiks no 9. līdz 12. novembrim vienā no skaistākajām Eiropas galvaspilsētām – Rīgā.

Konkurss-festivāla programmā: iepazīšanas vakars, konkursi, meistarklases, ārpus konkursa programma, ekskursija pa Vecrīgu, unikālā iespēja noklausīties slavenās ērģeles Rīgas Doma baznīcā.

„BALTIC LYRE” sniedz iespēju jauniem izpildītājiem parādīt savus talantus un panākumus, dalībniekiem uzstāties uz profesionālās skatuves, salīdzināt savu meistarības līmeni ar citiem izpildītājiem.

Konkursā aicina piedalīties instrumentālās mūzikas un akadēmiskā vokāla izpildītājus: mūzikas iestāžu audzēkņus, visus, kas mācās spēlēt uz mūzikas instrumentiem un vokālistus (solisti, dueti, trio, orķestri, ansambļi, kori).

Dalībnieku vecums no 8 līdz 35 gadiem.

Konkursa balvu fonds 500 euro!

Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2017.gada 1.novembrim (ieskaitot).

Mēs ņemam vērā vēlmes, elastīga pieeja, individuālu programmu izstrāde!

MĒS GAIDĀM JŪSU PIETEIKUMUS!

UZ TIKŠANOS RĪGĀ!

2017. gada 9.-12. novembrī

Starptautiskais klasiskās mūzikas izpildītāju konkurss

„BALTYC LYRE”

Nolikums

Starptautiskais klasiskās mūzikas izpildītāju konkurss-festivāls „BALTIC LYRE 2017” notiks no 9. līdz 12. novembrim vienā no skaistākajām Eiropas galvaspilsētām – Rīgā.

Konkurss-festivāla programmā: iepazīšanas vakars, konkursi, meistarklases, ārpus konkursa programma.

Norises datums: 11.11.2017.

Norises vieta: Koncertzāle „Maskavas Nams” (Rīga, Marijas iela 7, Centra rajons, LV-1050).

Organizators: „IMPRESA” producentu centrs, Rīga, Latvija.

Konkursa mērķis un uzdevumi

1. Radošo kolektīvu un talantīgu izpildītāju atklāšana;
2. Talantīgu dalībnieku veicināšana uz starptautiskām sadarbības programmām;
3. Akadēmisko žanru popularizācija;
4. Radošo kontaktu izveidošana;
5. Prasmju demonstrācija;
6. Draudzības saišu stiprināšana un veicināšana;
7. Iepazīšanās ar Rīgas kultūru un vēsturi.

Konkurss-festivāls sastāv no instrumentālās mūzikas un akadēmiskā vokāla.

1. Instrumentālā mūzika

Nominācijas: Stīgu instrumenti, pūšamie un sitamie instrumenti, tautas instrumenti (dūdu, pūšamo instrumentu; solisti un ansambļi), bajāns, akordeons, ģitāra, klavieres, elektroniskie klavieru mūzikas instrumenti.

Kategorija: Solo, duets.

Vecuma kategorijas:

А – līdz 10 gadiem,
B – 10-12 gadiem,
C – 13-15 gadiem,
D – 16-18 gadiem,
E – 19-25 gadiem,
F – 26-30 gadiem,
G- vairāk nekā 30 gadi.

Kategorija: Trio, kvartets, kvintets, ansamblis, orķestris.

Vecuma kategorijas:

А – līdz 10 gadiem,
B – 10-12 gadiem,
C – 13-15 gadiem,
D – 16-18 gadiem,
E – 19-25 gadiem,
F – 26-30 gadiem,
G – vairāk nekā 30 gadi.
H – jauktas grupas.

Piezīme: vecuma kategorijās piederību nosaka pēc vidējā dalībnieku vecuma

2. Akadēmiskais vokāls
Kategorija: Solo, duets.

Vecuma kategorijas:

А – līdz 10 gadiem,
B – 10-12 gadiem,
C – 13-15 gadiem,
D – 16-18 gadiem,
E – 19-25 gadiem,
F – 26-30 gadiem,
G- vairāk nekā 30 gadi.

Kategorija: Ansamblis, koris.

Vecuma kategorijas:

А – līdz 10 gadiem,
B – 10-12 gadiem,
C – 13-15 gadiem,
D – 16-18 gadiem,
E – 19-25 gadiem,
F – 26-30 gadiem,
G – vairāk nekā 30 gadi.
H – jauktas grupas.

Piezīme:vecuma kategorijās piederību nosaka pēc vidējā dalībnieku vecuma

PRASĪBAS PROGRAMMAI

1. Instrumentālā mūzika

Konkursa dalībniekiem jāsagatavo 1 vai2 dažādus rakstura skaņdarbi.

Solo, duets, trio kopējais uzstāšanās laiks līdz 4 minūtēm.
Kvartets kvintets, ansamblis, orķestris kopējais uzstāšanās laiks līdz 6 minūtēm.

Nav pieļaujama izpildāmās programmas pārsniegšana pēc noteikta stāvokļa hronometrāžas. Pārsniedzot laiku, kurš ir atvēlēts programmas izpildei, orgkomitejai un žūrijai ir tiesības pārtraukt priekšnesumu un samazināt vērtējumu. Mūzikas instrumentus un nošu turētājus dalībnieki ved paši un uzņemas visas izmaksas, kas saistītas ar transportēšanu.

2. Akadēmiskais vokāls

Konkursa dalībniekiem jāsagatavo 1 vai 2 dažādus rakstura skaņdarbi.

Solo, duets, trio kopējais uzstāšanās laiks līdz 4 minūtēm.

Vokāls, ansambļi, kori kopējais uzstāšanās laiks līdz 6 minūtēm.

Kopējā uzstāšanās laikā ir iekļauts izeja uz skatuvi un no skatuves, aiziešana no skatuves, pauzes starp skaņdarbiem. Laika reglamenta pārkāpumu ņemts vērā žūrija kad apkopos konkursa rezultātus.
Priekš pavadījumā būs pieejamas klavieres. Var izmantot citus instrumentus. Ir aizliegts izmantot fonogrammas un mikrofonus.
Mūzikas instrumentus un nošu turētājus dalībnieki ved paši un uzņemas visas izmaksas, kas saistītas ar transportēšanu.

Žūrija

Starptautiskās žūrijas komisijas sastāvā ir producenti, specializēto izglītības iestāžu pasniedzēji, radošo kolektīvu un organizāciju vadītāji, kultūras un mākslas darbinieki.

Dalībniekiem uzstāšanās tiek vērtēta desmit baļļu sistēmā.

Žūrijas loceklis nevērtē dalībnieku, gadījumā, ja viņš ir dalībnieka vadītājs vai pedagogs.
Žūrijai ir tiesības nepiešķirt godalgotas vietas, ja nominācijā ir pieteikti mazāk par trim dalībniekiem (ņemot vērā saņemto punktu skaitu un uzstāšanās līmeni).

Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un to nevar mainīt.

Vērtēšanas kritēriji:

1. repertuāra atbilstība konkursa prasībām un dalībnieka izpildījuma iespējām;
2. izpildījuma kultūra un tehnika (izpildes atbilstība noteiktam tempam, stila īpašība, intonācijas tīrība un skaņas kvalitāte, meistarība);
3. tēla satura izpaušana skaņdarbā; izpildījuma izteiksmīgums un emocijas (saskaņā ar autora iecerēm, bez teksta kļūdām);
4. kopējais mākslas iespaids;
5. atbilstība uzstāšanās koncerta prakses normām (instrumenta uzstādīšana, koncertzālēs izskats, uzvedības kultūra).

Dalībnieku apbalvošana

1, 2, 3 vietas iegūst uzvarētāji katrā nominācijā un vecuma grupā atbilstoši konkursa rezultātiem.
Tiek pieļauta goda vietu dublēšana (divas pirmās, otrās vietas) atbilstoši konkursa rezultātiem. Festivāla Grand Prix tiek piešķirts neatkarīgi no nominācijas un vecuma kategorijas pēc žūrijas lēmuma.
Visi dalībnieki saņems diplomus, saskaņā ar žūrija lēmumu kausus un medaļas.

Konkursa uzstāšanās novērtējuma reglaments. Konkursa uzstāšanās vērtēšana notiek pēc 10 baļļu skalas:

10 balles – Grand Prix;
8-9 balles – I vieta ;
7-8 balles – II vieta;
6-7 balles – III vieta;
1-5 balles – diploms par piedalīšanos.

Balvu fonds un īpašas balvas

Foruma balvu fonds ir 500 EURO:

Naudassertifikātsdalībaikādā no „IMPRESA” producentu centra 2018. gada konkursiem (1 sertifikāts 200 euro apmērā, 1 sertifikāti 100 euro apmērā, 4 sertifikāti 50 euro apmērā).

Speciālas balvas un vērtīgas dāvanas no sponsoriem un festivāla organizatoriem.

Balvu fondstiek sadalīts saskaņāaržūrijasunorganizācijas komitejas lēmumu.

Dalības noteikumi

Konkursa dalībai ir nepieciešams iesniegt pieteikumu vienā vai vairāk nominācijas, bet ne vairāk par vienu numuru katrā nominācijā.

– atsūtīt pieteikumu dalībai festivālā uz impresa10@impresa.lv līdz 2017. gada 1. novembrim;
– atsūtīt savu radošo biogrāfiju;
– atsūtīt fotogrāfiju (elektroniskā veidā formātā .JPG);
– apmaksāt reģistrācijas iemaksu pēc piedalīšanas apstiprinājuma saņemšanas.

Papildus informācija

Mainīt pieteikto priekšnesumu var ne vēlāk kā 10 dienas pirms pasākuma!

Tehniskās prasības (mikrofoni, statīvi, rekvizīts) jāsaskaņo ar organizācijas komiteja vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu.

Priekšnesumā var piedalīties līdz 30% vecāku vai jaunāku vecuma kategorijas dalībnieku.

Precīzs pasākumu grafiks būs pieejams pie organizācijas komitejas līdz 5 dienām pirms konkursa sākuma.

Piesakoties konkursam, izpildītāji piekrīt Starptautiskais klasiskās mūzikas izpildītāju konkurss „BALTYC LYRE” nolikumā esošiem noteikumiem.

Autortiesības

Pieteicot pieteikumu un piedaloties konkursā “Baltic Lyre, izpildītāji piekrīt ar savu priekšnesumu uz skatuves un citos pasākumos fotografēšanu, video filmēšanu un audio ierakstīšanu un nodod radušos autortiesības konkursa organizatoram.

Finanšu noteikumi

Izmaksas, kas ir saistītas ar ceļojumu, veselības apdrošināšanu un izmitināšanu Latvijā, dalībnieki sedz paši vai organizācija, kas sūta dalībniekus uz konkursu.

Priekš ārvalstu viesiem organizācijas komiteja sniedz palīdzību Latvijas vīzu noformēšanā, rezerve viesnīcu, organizē transfēru un ekskursiju pa Rīgu.

Ielūguma noformēšanai ir nepieciešams iepriekš atsūtīt precīzus dalībnieka datus un veikt priekšapmaksu 30% apmērā no kopējas summas!

Jautājumi, kuri nav atspoguļoti šajā konkursa nolikumā risina organizācijas komiteja individuālajā kārtībā. Ja rodas kādi jautājumi, ierosinājumi vai komentāri, saistītie ar konkursa organizāciju, vadītājiem (pedagogiem) ir tiesības atsūtīt rakstisku pieteikumu uz orgkomirejas e-pasta adresi.

Producentu centra „Impresa” kontakti:

Tālrunis +371 22130815

Mājaslapa: www.impresa.lv

Programma

8. novembrī

14:00 – ierašanās Rīgā, izvietošanās viesnīcā (3-4*, 2-vietīgos numuros) vai hostelī (2-8 cilvēki istabā) (1.pakete no 8. līdz 12.novembrim)

14:00-15:00 – pusdienas (pēc izvēles)

15:00-17:00 – pastaigas ekskursija pa Vecrīgu: Rātslaukums, Melngalvju nams, Doma katedrāle, Sv. Pētera baznīca, Sv. Jēkaba baznīca, Zviedru vārti, Konventa sēta un daudzi citi objekti). (pēc izvēles)

18:00-20:00 – festivāla atklāšana (iepazīšanās ar festivāla organizatoriem, iepriekšējo gadu foto un video), vakariņas

20:00 – brīvais laiks

9. novembrī

08:00-10:00 – brokastis

10:00 – brīvais laiks

12:00-13:00 – meistarklase (pēc izvēles)

14:00 – ierašanās Rīgā, izvietošanās viesnīcā (3-4*, 2-3-vietīgos numuros) vai hostelī (2-8 cilvēki istabā), (2.pakete no 9. līdz 12.novembrim), (2.pakete no 9. līdz 11.novembrim), (3.pakete no 9. līdz 11.novembrim)

14:00-15:00 – pusdienas (pēc izvēles)

15:00-17:00 – pastaigas ekskursija pa Vecrīgu: Rātslaukums, Melngalvju nams, Doma katedrāle, Sv. Pētera baznīca, Sv. Jēkaba baznīca, Zviedru vārti, Konventa sēta un daudzi citi objekti). (pēc izvēles)

18:00-20:00 – festivāla atklāšana (iepazīšanās ar festivāla dalībniekiem, savas valsts/pilsētas/kolektīva prezentācija), vakariņas

20:00-21:00 – diskotēka dalībniekiem

21:00 – brīvais laiks

10. novembrī

08:00-10:00 – brokastis

10:00 – brīvais laiks

14:00 – ierašanās Rīgā, izvietošanās viesnīcā (3-4*, 2-3-vietīgos numuros) vai hostelī (2-8 cilvēki istabā), (4.pakete no 10. līdz 11.novembrim)

14:00-15:00 – pusdienas (pēc izvēles)

14:00 – brīvais laiks

19:30-20:30 – vakariņas

20:00 – brīvais laiks

11.novembrī: koncertu zāle „Maskavas Nams” (Rīga, Marijas iela 7, Centra rajons, LV-1050)

08:00-10:00 – brokastis

08:00-12:00 – izbraukšana no viesnīcas vai hosteļa (3.pakete no 9. līdz 11.novembrim), (4.pakete no 10. līdz 11.novembrim)

12:00 – dalībnieku reģistrācija

13:00-17:00 – konkurss „BALTIC LYRE 2017”

19:00-20:00 – vakariņas

20:00 – brīvais laiks

12. novembrī

08:00-10:00 – brokastis

08:00-12:00 – izbraukšana no viesnīcas vai hosteļa (1. pakete no 8. līdz 12.novembrim), (2.pakete no 9. līdz 12. novembrim)

Producentu centra „Impresa” kontakti:

Tālrunis +371 22130815

Mājaslapa:  www.impresa.lv